Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel: (33) 813 68 76, 606 852 783. Telefon jest dostępny tylko i wyłącznie w godzinach pracy Biura tj.
poniedziałek - środa : 7.30 do 15.30
czwartek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Infolinia Konsumencka: 801 440 220

Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy organizowanie i prowadzenie poradnictwa konsumenckiego poprzez udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie mediacji w załatwianiu spraw konsumenckich. Zakres działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów określa ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Pracami Biura kieruje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.


Zadania
Zgodnie z art. 39 oraz art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań Rzecznika Konsumentów należy m.in.:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  3. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  4. podejmowanie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym, mających na celu poszerzenie wiedzy konsumenckiej, szczególnie prowadzenie edukacji młodzieży szkolnej.
Rzecznik Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta. Nie ma uprawnień do kontroli, wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien, rzecznik może służyć konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną, a w celu wyegzekwowania należnych konsumentowi świadczeń wykorzystać uprawnienia procesowe.

Jeśli mamy problem z:
  • załatwieniem reklamacji,
  • wyegzekwowaniem roszczeń z tytułu wadliwie wykonanego dzieła /różnego rodzaju usług/,
  • odstąpieniem od umowy zawartej na odległość, poza miejscem przedsiębiorstwa, o kredyt konsumencki,
  • przygotowaniem pozwu do sądu w sprawach konsumenckich

MOŻEMY ZGŁOSIĆ SIĘ PO PORADĘ DO RZECZNIKA KONSUMENTÓW.

Poradę można uzyskać bezpośrednio w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów, drogą telefoniczną lub mailową (zapytania kierowane drogą mailową powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon konsumenta oraz niezbędną dokumentację, tj. dowód zakupu, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź na zgłoszenie, kartę gwarancyjną, umowę, regulamin itp.).

UWAGA:

Wszystkie sprawy wymagające interwencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy zgłaszać pisemnie w formie wniosku (wzór do pobrania poniżej). Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail konsumenta oraz kserokopie niezbędnej dokumentacji (dowód zakupu, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź na reklamację, kartę gwarancyjną, umowę, regulamin, itp.)

Plik WORD

Wniosek.doc

Plik PDF

Wniosek.pdf


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Irena Krzanowska, pok 403

Obsługa biura, poradnictwo
tel. (33) 813-68-76, tel. 606852783
Wzory pism

Państwowa Inspekcja Handlowa

Wniosek do Polubownego Sądu Konsumenckiego

Wniosek o przeprowadzenie mediacji do Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wniosek do Rzecznika Finansowego

Wniosek do Arbitra Bankowego

Skarga do Europejskiego Centrum Konsumenckiego