Wydział Edukacji

43 300 Bielsko - Biała ul. Piastowska 40
Telefon (33) 81 36 960

Wydział Edukacji zajmuje się całokształtem spraw związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej.


Naczelnik Wydziału
Małgorzata Chrząszcz
Tel. (33) 8136 - 960, pok. 230
Sprawy dotyczące prowadzenia szkół i placówek oświatowych przez Powiat Bielski
Tel. (33) 813-68-63, pok. 231

Zadania Wydziału Edukacji:

Do zadań wydziału należy realizacja całokształtu spraw związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu oraz kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii