Wydział Zdrowia

ul. Piastowska 40, 43 - 300 Bielsko-Biała
Telefon (33) 8136 - 913, 8136 - 864
Fax (33) 813-69-13

Wydział realizuje zadania własne powiatu w zakresie ochrony zdrowia, w tym wynikające z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Naczelnik Wydziału
Lucyna Majewska tel (33) 8136 - 864, 8136 - 913, pok 212
Sprawy organizacyjne podległych SP ZOZ, rady społeczne, apteki,
gospodararowanie mieniem SP ZOZ
tel. (33) 813-69-13, 813-68-64, pok. 212
Gospodarka mieniem SP ZOZ, gospodarka finansowa SP ZOZ, ratownictwo medyczne
tel. (33) 813-69-13, 813-68-64, 813-68-65, pok. 212
Promocja zdrowia, edukacja zdrowia, realizacja Narodowych Programów Zdrowia
tel. (33) 813-69-13, 813-68-64, 813-68-65, pok. 212