Szpital Pediatryczny

ul. Sobieskiego 83
43- 300 Bielsko- Biała
tel. (33) 828-40-00
fax  (33) 815 16 30
www.szpitalpediatryczny.pl

Zadania
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w formie stacjonarnej i ambulatoryjnej dla dzieci, promocja zdrowia.

Dyrektor
  Dyrektorp.o. Czesław Kapała