Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14
43- 300 Bielsko- Biała
Telefon (33) 815 90 45,  815 90 46
fax (33) 811 74 47
www.pogotowie.bielsko.pl

Zadania
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia. Transport sanitarny.

Dyrektor
  Dyrektor  Wojciech Waligóra