Dom Wczasów Dziecięcych

ul. Wielka Puszcza 91
43- 353 Porąbka
Telefon (33) 810- 60- 04
Fax (33) 810- 60- 04

Zadania
Jest placówką przeznaczoną do okresowaego pobytu dzieci i młodzieży wymagających poprawy stanu zdrowia z terenów zagrożonych ekologicznie.

Dyrektor
mgr Agata Janosz