Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej "ART" w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Traugutta 11
43- 502 Czechowice- Dziedzice   
Telefon (32) 215- 32- 97
Fax (32) 215- 32- 97

Zadania
Placówka ta realizuje takie zadania jak:
  • - organizacja wolnego czasu dzieciom i młodzieży z powiatu bielskiego,
  • - kształtowanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzeży - pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy,
  • - prowadzenie atrakcyjnych i wartościowych form edukacji kulturalnej, działalności artystycznej, sportowej, rekreacyjnej dla młodzieży uzdolnionej i zainteresowanej tymi dziedzinami (promocja talentów),
  • - inspiruje amatorski ruch artystyczny poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków placówki i dla młodzieży szkolnej,
  • - rozwija zamiłowanie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki
  • - wypracowanie najbardziej pożadanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami.

Dyrektor
mgr Wanda Gryboś - Sznel