Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych - likwidacja z dniem 31.12.2016r.

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
Telefon (33) 813-69-62
Fax (33) 812-45-33

Dyrektor
mgr Małgorzata Chrząszcz, tel. (33) 813-69-60, pok. 233

Główny Księgowy
mgr Helena Dyduch, tel. (33) 812-50-70, (33) 813-69-62, pok. 231

Zastępca Głównego Księgowego
Barbara Wojewodzic, tel. (33) 812-50-70, (33) 813-69-62, pok. 231
- Obsługa finansowo-księgowa, zadania z zakresu ZUS, sprawozdawczość budżetowa.

Księgowość
Maria Bogacz, tel. (33) 812-50-70, (33) 813-69-62, pok. 231
- Obsługa finansowo-księgowa, sprawozdawczość budżetowa.

mgr Beata Szewczyk, tel. (33) 813-69-61, pok. 234
- Pełni zastępstwo za Dyrektora w przypadku jego nieobecności, obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych - dochody, sprawozdawczość budżetowa, kadry ZOSiPO.

mgr Andrzej Klima, tel. (33) 813-69-61, pok. 234
- Koordynator ds. programów finansowo-księgowych, obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych - dochody, inwentaryzacje, zamówienia publiczne ZOSiPO, sprawozdawczość budżetowa i GUS.

Halina Daniel, tel. (33) 813-69-61, pok. 235
- Dziennik podawczy, obsługa programu SIO, zadania z zakresu ZUS i PFRON, sprawozdawczość GUS.

Barbara Brandys, tel. (33) 813-69-61, pok. 324B
- Obsługa programu SIO, zadania z zakresu ZUS - przygotowanie danych do zaświadczeń RP-7 i korespondencja dot. emerytów, planowanie, sprawozdawczość GUS, podatek VAT.

Aleksandra Ligocka, tel. (33) 813-69-62, pok. 231
- Współpraca z bankiem, realizacja zadań z zakresu świadczeń socjalnych.

Płace
Maria Midor, tel. (33) 812-50-70, (33) 813-69-62, pok. 231
- Obsługa płac w jednostkach obsługiwanych przez ZOSiPO, ubezpieczenia pracowników, rozliczenia z PKZP i Urzędem Skarbowym.

Ewa Ziomka,  tel. (33) 813-69-61, pok. 235
- Obsługa płac w jednostkach obsługiwanych przez ZOSiPO, zasiłki chorobowe i macierzyńskie, przygotowanie danych do zaświadczeń RP-7.

Obsługa związków zawodowych
Katarzyna Dunikowska-Błotko, tel. (33) 812-67-70 (NSZZ "Solidarność")
Stefania Czesak, tel. (33) 812-64-45 (Związek Nauczycielstwa Polskiego)

Zadania
Zadaniem Zespołu Obsługi jest prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej.