Ogłoszenie o konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Bielsku - Białej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: "Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży - w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych."

Szczegóły w załącznikach

Uchwała psychiatria

Ogłoszenie