BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ 4447S, UL. WĘGLOWA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ 4447S, UL. WĘGLOWA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4447s, ul. Węglowa w Czechowicach – Dziedzicach’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”. Całkowita wartość projektu wynosi 982 066,79 PLN, w tym dofinansowanie 834 756,77 PLN, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych.
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na 2014r.