Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie


Powiat Bielski – Beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej (4426S w Mazańcowicach) łączącej S1 z drogą wojewódzką 939” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowych”.
Całkowita wartość projektu wynosi 10 259 935,00 zł, w tym dofinansowanie 8 433 639,87 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na lata 2014-2015.
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 4426S w przeważającej części na terenie gminy Jasienica. Projekt obejmuje odcinek od granicy Jasienica z miastem Bielsko-Biała do początku ul. Bielskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 3,53km.
Przedmiotowy odcinek jest elementem drogi łączącej dwa kluczowe szlaki drogowe tj. drogę S1 (należącą do sieci TEN-T) Bielsko-Biała-Cieszyn z drogą wojewódzką nr 939 Pszczyna strumień a przez nią z drogą krajową DK 81 Wisła-Katowice.