Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie


Powiat Bielski – Beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje
i przedsiębiorczość”, Działania 1.1 „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Poddziałania 1.1.1 „Infrastruktura rozwoju gospodarczego”.
Całkowita wartość projektu wynosi 23 115 047,66zł, w tym dofinansowanie 19 647 790,51zł, co stanowi 85% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie powiatu bielskiego, przy północno – wschodniej granicy miasta Czechowice – Dziedzice. Teren który objęty zostanie pracami, podejmowanymi w ramach projektu jest nieużytkiem, położonym w sąsiedztwie nowoczesnej strefy przemysłowej – Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie. W rezultacie realizacji przedsięwzięcia duży, zdegradowany obszar poprzemysłowy, będący niegdyś hałdą przykopalnianą, na której składowane były odpady łupka przywęglowego zyska niezwykle atrakcyjne walory, kwalifikujące go jako strefę inwestycyjną, w pełni przygotowaną do przyjmowania nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych przez podmioty gospodarcze.

zaproszenie do składania ofert - Kierownik Projektu strona 1.jpg
zaproszenie do składania ofert - Kierownik Projektu strona 2.jpg
zapytanie ofertowe Tablica informacyjno-pamiątkowa.pdf


wzór oferty - opracowanie SIWZ.doc


zapytanie ofertowe - opracowanie SIWZ strona 1.jpg
zapytanie ofertowe - opracowanie SIWZ strona 2.jpg
zapytanie ofertowe - opracowanie SIWZ strona 3.jpg

Zapytanie ofertowe - wykonanie filmu promocyjnego strona 1.jpg
Zapytanie ofertowe - wykonanie filmu promocyjnego strona 2.jpg
Zapytanie ofertowe - wykonanie filmu promocyjnego strona 3.jpg

Formularz ofertowy - wykonanie filmu promocyjnego-plik doc

Film promujący projekt
Film promujący projekt