Projekt SPORTOWE POGRANICZE Nr PLSK.03.01.00-24-0184/18-00 w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020

alt

Partnerem wiodącym projektu „Sportowe pogranicze” jest Powiat Bielski a realizującym SMS Szczyrk w Buczkowicach. W przedsięwzięciu uczestniczy również Sportowa Szkoła Średnia z Bańskiej Bystrzycy.

Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi: 527 980,30 Euro, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 448 783,25 Euro.

Wydatki kwalifikowane dla Partnera Wiodącego – Powiat Bielski wynoszą 313 785,30 Euro, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi: 266 717,50 Euro.

Czas trwania projektu: 1.07.2019 – 30.06.2021.

W ramach trwającego dwa lata projektu SMS Szczyrk otrzyma dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na liczne obozy krajowe i zagraniczne, kursy oraz szkolenia dla uczniów szkoły, a także doposażenie hali, siłowni i odnowy biologicznej przy SMS Szczyrk, jak również zakup niezbędnego sprzętu narciarskiego.

Projekt zakłada wypracowanie wspólnej metodologii treningowej, organizację obozów szkoleniowych oraz kursów instruktorów narciarstwa i sędziów sportowych. We wspólnych treningach i szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie niemal 900 uczniów polskich i słowackich szkół sportowych.