Przebudowa drogi powiatowej (4479s) Czaniec - Roczyny - Andrychów

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4479S
CZANIEC – ROCZYNY – ANDRYCHÓW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa drogi powiatowej 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wynosi 3 030 001,66zł, w tym dofinansowanie 2 254 054,06zł, co stanowi 75,09% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na lata 2012 – 2013r.