Mamba - Maksymalizacja mobilności I dostępności usług w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi

alt

Celem projektu, który Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej realizuje wspólnie z ARR SA w Bielsku-Białej ze jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia mobilności mieszkańców na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region, Priorytet 3 „Zrównoważony Transport”.

Celem projektu MAMBA jest propozycja rozwiązania kurczących się usług transportowych w obszarach słabo zaludnionych, a jednocześnie dostarczenie nowego spojrzenia przez poprawę integracji struktur mobilności.

Projekt obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów dotkniętych zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi I innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy mobilności regionalnej I lokalnej takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów na obszarach wiejskich (carpooling, fleetsharing). Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej w ramach projektu wdrażać będzie również program pilotażowy – transport na żądanie.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej będzie wspierać partnerów projektowych w badaniach i opracowaniu rozwiązań dla terenów wiejskich, w tym również w budowie podręcznika samoorganizacji mobilności oraz w formułowaniu sugestii dla twórców polityki regionalnej.

Lider projektu:

Partnerstwo:

Nordregio, Szwecja

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vidzeme, Łotwa

Region Planowania Vidzeme, Łotwa

Powiat Ploen, Niemcy

Powiat Cuxhaven, Niemcy

Region Ostrobotnia Południowa, Finlandia

Centrum Rozwoju Technologii Zdrowia Południowej Ostrobotni, Finlandia

Region Północnej Karelii, Finlandia

Miasto Vejle, Dania

Przedsiębiorstwo transportu publicznego „Sydtrafik”, Dania

Miasto Trelleborg, Szwecja

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Polska

Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Polska,

Instytut ochrony Klimatu, Energii i Mobilności – Prawo, Ekonomia i Polityka, Administracja Ruchu Drogowego, Niemcy

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.interreg-baltic.eu

Ankieta dotycząca transportu publicznego i mobilności

https://goo.gl/forms/RRw9WiBiIn0FjPgH2