„Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II”

alt

W ramach projektu przewidziano zmianę sposobu użytkowania części wschodniej Domu Kultury w Czechowicach- Dziedzicach na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy).
W tym celu planuje się utworzenie niezależnych warsztatów wraz z niezbędnym zapleczem, gdzie uczniowie będą mogli uczyć się zawodów oraz przystosowania do życia.
Projekt pozwoli także na doposażenie warsztatów w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do nauki zawodów objętych programem nauczania tej placówki edukacyjnej.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.932.721 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 1.623.286 zł. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na koniec września 2017r.