„Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego”

alt

Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku dawnego kompleksu basenowego znajdującego się przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach na warsztaty szkolne do praktycznej nauki zawodu dla uczniów tej szkoły (ZSZ i technikum) oraz ZS SILESIA (technikum).
W tym celu planuje się urządzenie niezależnego warsztatu wraz z niezbędnym doposażeniem i zapleczem, gdzie uczniowie będą mogli odbywać specjalistyczne zajęcia przygotowawcze do wybranego zawodu.
Hala warsztatowa zostanie podzielona na działy, gdzie uczniowie poznawać będą poszczególne maszyny, urządzenia oraz procesy technologiczne przebiegające na poszczególnych liniach.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.203.099 zł, a dofinansowanie z EFRR to kwota 1.689.468 zł. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na koniec września 2017r.