„Kultura w kalejdoskopie"- promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza


alt

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej polsko-czeskiego pogranicza i rozwój ruchu turystycznego w regionie oraz wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej tego obszaru w kraju i za granicą. Główne działania projektu to:

-Wydanie przewodnika po atrakcjach kulturowych powiatu bielskiego,

-Organizacja 1 lipca 2017 r. imprezy plenerowej pn. Przegląd Potraw Regionalnych "Kulinarne Dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza", podczas której członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń z gmin powiatu bielskiego oraz uczestnicy z Czech zaprezentują tradycyjne potraw regionalne w pięciu kategoriach,

-Wydanie książek kucharskich z tradycyjnymi przepisami kulinarnymi w wersji polsko-czeskiej,

-Wykonanie gadżetów promocyjnych,

-Prezentacja dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego podczas plenerowej imprezy u partnera czeskiego,

-Realizacja filmu o powiecie bielskim i mieście Frydek-Mistek.


Zapytanie ofertowe o cenę ws. wyłonienia wykonawcy filmu promocyjnego o Powiecie Bielskim.

Utworzono: 2017-04-26

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF
ZAŁACZNIK_NR_1_-_FORMULARZ_OFERTY.DOC

Zapytanie ofertowe o cenę ws. wyłonienia wykonawcy przewodnika po atrakcjach kulturowych Powiatu Bielskiego oraz publikacji przepisów kulinarnych polsko-czeskiego pogranicza

Utworzono: 2017-04-27

ZAPYTANIE OFERTOWE.PDF
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I.DOC
ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ II.DOC