Rozstrzygnięcia Rok 2017


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2017 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2017 roku.

- Rozstrzygnięcie Konkursu


Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Kultura 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2017
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Turystyka 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2017 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka 2017
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór

Rozstrzygnięcie  konkursu ofert - Sport 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura fizyczna 2017
- Załącznik nr 1 opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór