Rozstrzygnięcia Rok 2015

Rozstrzygnięcia ofert 2015


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2015 roku.

- Wyniki konkursu - Wigilia 2015


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2015 r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Turystyka 2015
- umowa wzór
- załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2015 rok

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Kultura 2015
- umowa wzór
- załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2015r.

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Sport 2015
- umowa wzór
- załącznik nr 1 zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- załącznik nr 2 zaktualizowany harmonogram wzór
- załącznik nr 3 zaktualizowany kosztorys wzór
- sprawozdanie wzór