Ogłoszenia Na Rok 2014

Konkursy ofert 2014

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2014 roku


- Ogłoszenie konkursu
- Regulamin konkursu
- Sposób przekazania i rozliczenia dotacji
- Oferta – wzór


Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości "Zapobieganie Handlowi Ludźmi"

- pismo dot. konkursu.pdf
- konkurs.pdf

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2014 rok.

- uchwała ogłoszenie konkursu turystyka 2014
- załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursu turystyka 2014
- załącznik nr 2 do uchwały – sposób rozliczania turystyka 2014
- wzór oferty
- wzór umowy
- załącznik nr 1 do umowy – zaktualizowany opis poszczególnych działań
- załącznik nr 2 do umowy – zaktualizowany harmonogram
- załącznik nr 3 do umowy – zaktualizowany kosztorys
- wzór sprawozdaniaOgłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

- Uchwała konkurs sport 2014
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu sport 2014
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji sport 2014
- Oferta wzór
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy – zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzórOgłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

- Uchwała konkurs kultura 2014
- Załącznik nr 1 do uchwały ogłoszenie konkursu kultura 2014
- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób przekazania i rozliczenia dotacji kultura 2014
- Oferta wzór
- Umowa wzór
- Załącznik nr 1 do umowy – zaktualizowany opis poszczególnych działań wzór
- Załącznik nr 2 do umowy - zaktualizowany harmonogram wzór
- Załącznik nr 3 do umowy - zaktualizowany kosztorys wzór
- Sprawozdanie wzór