Nabór do Komisji Rok 2017


OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU BIELSKIEGO W ROKU 2017 W ZAKRESIE POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ – ORGANIZACJA WIGILII BOŻEGO NARODZENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SAMOTNYCH WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

- Załacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy do komisji 2017.doc
- Załacznik Nr 2 - regulamin komisji.doc
- Nabór do komisji - Wigilia 2017.pdfINFORMACJA O POWOŁANIU KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO W 2017 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

- Uchwała nr 9/2017 o powołaniu komisji konkursowych 2017.pdf
- Załącznik nr 1 regulamin komisji konkursowych.pdfOGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIELSKIEGO NA ROK 2017 W ZAKRESIE: KULTURY, TURYSTYKI I KULTURY FIZYCZNEJ

- Ogłoszenie naboru do komisji konkursowych.pdf
- Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.doc
- Załącznik nr 2 - Regulamin Komisji Konkursowych 2017.pdf