Wilkowice

GMINA WILKOWICE

Architektura sakralna

- kaplica pw. Matki Bożej Siewnej w Mesznej

Wzniesiona została w 1810 r., wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem, w skład którego wchodzą przyścienny ołtarz z XIX w., drewniana polichromowana rzeźba ludowa z k. XIX w., drewniana chrzcielnica, lampka wieczna i krzyż procesyjny a także dzwon procesyjny.

- willa, tzw. Fałatówka, kapliczka, ogrodzenie, ruiny pracowni J. Fałata w Bystrej Śląskiej

Secesyjno – modernistyczna willa związana jest z osobą malarza Juliana Fałata, który nabył ją w 1909 r., następnie przebudował. Na terenie posesji znajdują się także objęte ochroną ruiny pracowni malarza oraz kaplica. W budynku znajduje się oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, poświęcony życiu i twórczości Juliana Fałata.