Bestwina

GMINA BESTWINA

Architektura sakralna

- kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP wraz z otoczeniem

Zbudowany w 1577r. jako kościół ewangelicki, od 1609r. katolicki. W 1764r. przebudowany w stylu barokowym, w 1825r. w stylu klasycystycznym z dobudową wieży od strony zachodniej. Kościół usytuowany jest na wzniesieniu i otoczony ceglanym, częściowo tynkowanym murem. Od strony zachodniej do głównego wejścia prowadzą biegnące z poziomu drogi schody.

Budynek na planie prostokąta, jednonawowy, prezbiterium zamknięte trójbocznie, z nowszą zakrystią przylegającą od południa. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, z sygnaturką. Wnętrze sklepione kolebkowo. Wyposażenie w stylu rokokowym (ołtarz główny) i regencyjnym, za ołtarzem renesansowy nagrobek z XVI w. Przy kościele znajduje się cmentarz z zabytkowymi nagrobkami, m.in. arcyksięcia L.K. Habsburga.

Architektura rezydencjonalna, założenia folwarczne, parki

- pałac i park

Późnoklasycystyczny, chroniony wraz z przyległym parkiem w ramach ogrodzenia. Wybudowany ok. 1824r., remontowany w 1933r. do 1954r. był własnością rodu Habsburgów. Usytuowany na niewielkim wzniesieniu pałac został wymurowany na planie czworoboku, z wewnętrznym dziedzińcem. Jest parterowy, kryty dachami dwuspadowymi. We wnętrzach sklepienia klasztorne i kolebkowe z lunetami. Zachodnia, frontowa elewacja jest dziewięcioosiowa, z wejściem w środkowej osi, zaakcentowanej kolumnowym portykiem. Nad bocznymi osiami znajdują się trójkątne naczółki. Przylegający do pałacu od południa park powstawał równolegle z budową pałacu. W stosunku do stanu pierwotnego powierzchnia parku została znacznie zmniejszona (z 4,5 ha na ob. 1,7 ha) w wyniku m.in. budowy w latach 60-tych Gminnego Ośrodka Zdrowia, w latach 70-tych ośrodka sportowego z boiskiem na dawnej polanie widokowej, a w latach 80-tych przedszkola w miejscu dawnych stodół dworskich.

Zabytki archeologiczne

- gródek rycerski z okresu średniowiecza

Zabytki ruchome

- nagrobek wojewody krakowskiego Myszkowskiego i jego żony, znajdujący się we wnętrz kościoła parafialnego

- krzyż cmentarny na tzw. Górnym Cmentarzu