Uwaga !
Od 1 Lutego 2019r.
obowiązują nowe rachunki bankowe

Rachunek podstawowy - Powiat Bielski:
44 1560 0013 2001 7653 4000 0002


Rachunek dochodów Starostwa:
51 1560 0013 2009 5636 0000 0003

(opłaty komunikacyjne, karty parkingowe)

Rachunek sum depozytowych:
24 1560 0013 2009 5636 0000 0004


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
40 1560 0013 2009 5636 0000 0007

(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu)

Rachunek dochodów z tytułu opłat geodezyjnych:
67 1560 0013 2009 5636 0000 0006