• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zgromadzenie Ogólne ZPP

17 Kwi 2013

Delegaci z prawie trzystu powiatów wysłuchali sprawozdania Prezesa Zarządu Marka Tramś z działalności ZPP w roku 2012 oraz z wykonania budżetu za rok 2012. W plenarnych obradach uczestniczył również Wiceprezes ZPP, jednocześnie starosta bielski Andrzej Płonka.
Delegaci przyjęli Założenia programowe Związku Powiatów Polskich na rok 2013. Niezmiennie, głównym celem będzie działanie na rzecz obrony wspólnych interesów samorządów terytorialnych oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów. Związek będzie także kładł główny akcent na wzmacnianie roli samorządu powiatowego w systemie administracji publicznej oraz wzmacnianie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej, w tym przywrócenia powiatowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem powinien być starosta.
W wyniku dyskusji programowej, która odbywała się także w okresie poprzedzającym obrady, Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowiska dotyczące kluczowych zagadnień dla powiatów:
- w sprawie projektów zmian ustroju samorządowego;
- w sprawie przywrócenia właściwej roli powiatom;
- w sprawie zmian w systemie finansów publicznych;
- w sprawie sposobu wyznaczania obszarów funkcjonalnych;
- popierające inicjatywę zmian w ustawie o gospodarce komunalnej;
- w sprawie dostępu powiatów do środków finansowych dedykowanych rozwojowi wsi;
- w sprawie problemów w zakresie transportu i komunikacji;
- w sprawie ogłoszenia Roku Powiatów.
/J.J./
{rokbox title=|Zgromadzenie Ogólne ZPP :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/zpp2/*.jpg{/rokbox}