• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Debatowali o przyszłości samorządu powiatowego

11 Kwi 2013

Do Wisły przyjechali przedstawiciele wszystkich polskich powiatów, aby wziąć udział w obradach XVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP. W obradach uczestniczył również Wice Prezes ZPP, a zarazem Starosta Bielski Andrzej Płonka.
Zgodnie z zapoczątkowanym rok temu zwyczajem, pierwszego dnia odbywają się seminaria podczas których odbywa się merytoryczna dyskusja nad najważniejszymi problemami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. W tym roku obrady rozpoczęły się panelem dyskusyjnym poświęconemu ustrojowi i przyszłości samorządu.
Taki wybór tematu otwierającego był umotywowany z jednej strony refleksją w 15-lecie odrodzenia powiatów, a z drugiej - powstałymi w ostatnim roku trzema istotnymi dokumentami dotyczącymi spraw ustrojowych: tzw. prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, raportem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji "Ocena sytuacji samorządów lokalnych" oraz raportem o stanie samorządności terytorialnej w Polsce "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania".
Panel dyskusyjny zgromadził przedstawicieli zarówno Kancelarii Prezydenta (Olgierd Dziekoński), Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Magdalena Młochowska), jak i środowiska nauki (Jerzy Stępień).
W pierwszej części panelu dyskusyjnego uczestniczyła również minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która przedstawiła istotne informacje dotyczące nowego okresu budżetowania. Niestety, nie są to dobre wiadomości, bowiem nie są przewidywane środki ani na drogi lokalne (drogi powiatowe mogą znaleźć się ewentualnie w programach regionalnych), ani na ochronę zdrowia.
W głównej części panelu dyskusyjnego poruszone zostały między innymi zagadnienia realiów funkcjonowania powiatów wobec perspektyw demograficznych, konieczność ewentualnych zmian w podziale kompetencji między organy jednostek samorządu terytorialnego
Drugi panel dyskusyjny był poświęcony projektowi założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W pierwszej części spotkania omówione zostały uwagi zgłoszone przez Związek Powiatów Polskich w toku prac legislacyjnych i które zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
/J.J./

{rokbox title=|Debatowali o przyszłości samorządów powiatowych :: Powiat Bielski| album=|myalbum|}images/2013/zpp/*.jpg{/rokbox}