• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Obradował Konwent wójtów i burmistrzów w tematyce zarządzania kryzysowego

21 Paź 2019

W dniach 14/15 października 2019 roku w miejscowości Tresna odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Bielskiego. W Konwencie uczestniczyli  Wójtowie i Burmistrzowie wszystkich gmin Powiatu Bielskiego a gospodarzem spotkania i jego organizatorem był  Andrzej Płonka -Starosta Bielski wraz ze współpracownikami Haliną Kopeć -Sekretarz Powiatu Bielskiego, Markiem Rączka – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Tomaszem Otrząsek -Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym i Beatą Białka – inspektorem w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

Na wstępie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego zaprezentował koncepcje systemu monitorowania powodziowego dla Powiatu Bielskiego na przykładzie oferty złożonej do Starostwa przez jedną z firm zajmującą się tego typu systemami.  Wśród licznych zalet systemu najważniejsze to: może on być budowany wg potrzeb każdego użytkownika ,na podstawie jego doświadczeń, posiada również wizualizację zbieranych pomiarów, prognozuje sytuację powodziową, na bieżąco ostrzega w sytuacjach zagrożenia, można na jego bazie budować system lokalnego ostrzegania.

W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono w ramach realizacji obowiązującego planu działań  krótkoterminowych do omówienia tematu   monitoringu zanieczyszczeń powietrza oraz podejmowanych działań w sytuacji przekroczenia obowiązujących norm. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nałożyła na starostę oraz wójtów i burmistrzów obowiązek informowania społeczeństwa o przekroczonych normach zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu. Od października 2019 roku obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Referujący temat  poinformował również jakie obowiązki ciążą na gminach przy poszczególnych trzech poziomach ostrzegania. Zaleca się aby wszelkie informacje dotyczące działań w zakresie monitoringu jakości powietrza  znajdowały się na głównej stronie jednostki  w zakładce pod nazwą „Jakość powietrza”.

W dalszej części posiedzenia przeprowadzone zostało szkolenie dla wójtów i burmistrzów o tematyce: „Szkolenie z zakresu realizacji zadań  obronnych i zarządzania kryzysowego” - szkolenie przeprowadził  Tomasz Otrząsek - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Zakres szkolenia obejmował tematy:

-Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.

-Rola i miejsce województwa (powiatu, gminy) w świetle realizacji zadań obronnych na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

-Zadania realizowane przez Wojewódzkie ,Powiatowe i Gminne (Miejskie) Centra Zarządzania Kryzysowego wynikające z Wykazu Przedsięwzięć Zarządzania Kryzysowego.

-Organizacja i funkcjonowanie stanowisk kierowania w administracji publicznej.

-Planowanie operacyjne na szczeblu województwa ,powiatu i gminy.

-Ochrona informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.

 

W trakcie  posiedzenia dokonano również prezentacji realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu ProteCHt save CE 1127 współfinansowanego w ramach Interreg Europa Centralna. Zakres projektu dotyczy  ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych – prezentację przedstawiła Beata Białka - inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Celem projektu jest pomoc władzom regionalnym i lokalnym w przygotowaniu działań i planów ewakuacji dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych. Projekt realizowany z innymi partnerami z Włoch, Węgier, Austrii, Chorwacji, Czech i Słowenii  powinien zapewnić  rozwiązania informacyjno-komunikacyjne oraz wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej .Czas trwania projektu to lipiec 2017 -  czerwca 2020. Pilotażem w ramach projektu objęto kościół zabytkowy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi Gmina Wilamowice. W ramach projektu  30 września 2019 roku w Starej Wsi (gm. Wilamowice)odbyła się konferencja pt.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych „ oraz ćwiczenia taktyczno-bojowe „Nawałnica 2019”.

 

W ramach posiedzenia omówiono również  bieżące tematy związane z koordynacją działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli w sytuacjach zagrożeń, a także analizowano  bieżące tematy w ramach współpracy Gmin i Powiatu w bieżącym roku oraz planowane w ramach nowego budżetu na rok 2020.

Podsumowania posiedzenia oraz podziękowania zebranym władzom poszczególnych Gmin dokonał  Andrzej Płonka Starosta Bielski.

H.K.