• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Sesja o bezpieczeństwie publicznym

30 Wrz 2019

Dzisiaj miała miejsce X sesja Rady Powiatu, w części poświęcona problemom związanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego.

Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził Jan Borowski przewodniczący Rady Powiatu.

W związku z wygaśnięciem mandatu śp. radnego Zdzisława Byloka, na sesji nastąpiło uroczyste ślubowanie radnego Andrzeja Sowy.

Starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Adam Caputa przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu rozpoczynając część sesji poświęconą problemom bezpieczeństwa przypomniał, że w tym roku rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz podziękował przedstawicielom policji za dotychczasową owocną współpracę.

W następnej kolejności głos zabrał Dariusz Zajda I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku – Białej, który przedstawił zagrożenia i efektywność działań zwalczających przestępstwa kryminalne, przestępczość ogółem oraz przeprowadził analizę efektywności tych działań na przykładzie pracy 7 komisariatów. Komendant poruszył także problem przeciwdziałania narkomanii oraz używania dopalaczy, a także temat zabezpieczania imprez masowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. Na koniec zaprezentował temat zagrożeń, wypadków i kolizji na drogach. Kończąc tę część sesji przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski prosił komendanta D. Zajdę o przekazanie podziękowań dla wszystkich funkcjonariuszy policji za ich trudną i niebezpieczną pracę, zaangażowanie i wysiłek w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku;

- przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2019 roku;

- zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;

- zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;

- zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.

- zmiany uchwały Nr VI/2/9/18 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku – Białej z późniejszymi zmianami

- zmiany uchwały Nr VI/2/7/18 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

- zmiany uchwały Nr VI/2/8/2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji

- wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach.

 

/Tekst: A.Macher, foto: J.Jesionka/