• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

Wybór oferty na zadanie z zakresu zdrowia publicznego

14 Sie 2019

Zarząd Powiatu w Bielsku – Białej dokonał wyboru oferty na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Szczegóły w załącznikach:

- uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 12 sierpnia 2019r., 

Uchwała Nr 284/2019

- w zakładce powiat/zdrowie/promocja i ochrona zdrowia