Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


ul. Piastowska 40
43 - 300 Bielsko - Biała

Wydział wykonuje zadania w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, łowiectwa, geologii i rolnictwa.


Naczelnik Wydziału
Edyta Szkorupa tel. (33) 8136 - 885, pok. 321

Obsługa sekretariatu
tel. (33) 813-68-94, pok. 320
Melioracje, leśnictwo, wycinka drzew
tel. (33) 8136 - 833, pok. 322
Gospodarka odpadami
tel. (33) 8136 - 894, pok. 320
Geolog powiatowy
tel. (33) 8136 - 839, pok. 318
Ochrona atmosfery, ochrona akustyczna
tel. (33) 8136 - 833, pok. 322
Ochrona przyrody, Gospodarka wodno-ściekowa
tel. (33) 8136 - 841, pok. 319
Gospodarka wodno-ściekowa
tel. (33) 8136- 838, pok. 318
Karty wędkarskie, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zwierzęta chronione
tel. (33) 8136 - 841, pok. 319