EFS Realizowane

  • Projekt „Kluczowi Cyfrowi!” >

    W dniu 16 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Poddziałania 11.1.4 „Ograniczenie przedwczesnego Więcej
  • Projekt „Daj Mi Szansę – Doceń Mnie!” >

    Powiat Bielski informuje, że trwa realizacja projektu pn.: „Daj mi szansę – doceń mnie!”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Więcej
  • 1