Ogłoszenia Na Rok 2012

Konkursy ofert 2012

Ogłoszenie konkursu nt. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2012 roku.

- ogłoszenie o konkursie
- regulamin konkursu
- wzór oferty


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.

- uchwała
- załacznik nr 1 do uchwały - ogłoszenie sport 2012
- załącznik nr 2 do uchwały - sposób rozliczani asport 2012
- wzór oferty
- wzór umowy
- załacznik nr 1 do umowy - opis działań
- załącznik nr 2 do umowy - harmonogram
- załacznik nr 3 do umowy - kosztorys
- wzór sprawozdania


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku.

- uchwała
- załacznik nr 1 do uchwały - ogłoszenie turystyka 2012
- załącznik nr 2 do uchwały - sposób rozliczania turystyka 2012
- wzór oferty
- wzór umowy
- załacznik nr 1 do umowy - opis działań
- załącznik nr 2 do umowy - harmonogram
- załacznik nr 3 do umowy - kosztorys
- wzór sprawozdania


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku.

- uchwała
- załacznik nr 1 do uchwały - ogłoszenie kultura 2012
- załącznik nr 2 do uchwały - sposób rozliczania kultura 2012
- wzór oferty
- wzór umowy
- załacznik nr 1 do umowy - opis działań
- załącznik nr 2 do umowy - harmonogram
- załacznik nr 3 do umowy - kosztorys
- wzór sprawozdania