Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
- Protokół z Konsultacji Społecznych.pdf
- Ankieta.doc
- Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projekt Uchwały Rady Powiatu.pdf

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
- Ankieta.doc
- Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projekt Uchwały Rady Powiatu.pdf
- Protokół z Konsultacji Społecznych.pdf

Konsultacje społeczne w spr. zmian do Programu współpracy.
- Ankiety zgłaszania opinii do projektu zmian do Programu współpracy na 2017 rok.doc
- Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 429/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projektu zmian do Programu współpracy na rok 2017.doc
- Protokół z Konsultacji Społecznych.doc


Konsultacje Społeczne dot. Programu współpracy 10-14.10.br..
- Protokół z Konsultacji.doc
- Ankiety zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy na 2017 rok.doc
- Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 336/2016 z dnia 10 października 2016r. w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projektu "Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".doc

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.
- Uchwała Nr 313/2016.doc
- Uzasadnienie.doc
- Ankieta.doc
- Uchwała Rady Powiatu.pdf
- Protokół z konsultacji.pdf

Konsultacje społeczne dotyczące Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025.
- Protokół Konsultacji Społecznych
- Ankieta zgłaszania opinii do projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025
- Uchwała Nr 130 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie konsultacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
- Projekt Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025.

Konsultacje społeczne w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.
- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji.
- Projekt Uchwały.
- Protokół z Konsultacji Społecznych.

Konsultacje społeczne w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.
- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji.
- Projekt Uchwały.
- Protokół z Konsultacji Społecznych.

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.
- Ankieta zgłaszania opinii do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.
- Uchwała Nr 78/2016 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.
- Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.
- Protokół z Konsultacji Społecznych
<
Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji
- Uchwała poddawana konsultacją
- Protokół z Konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art.3 ust.3

- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt Programu
- Protokół Programu

Konsultacje społeczne dot.zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji
- Projekt Uchwały
- Protokół z Konsultacji

Konsultacje społeczne dot.Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

- Ankieta zgłaszania opinii do projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
- Uchwała Nr 78/2015 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
- Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
- Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne przeprowadza się w spr. trybu udzielania i rozl. dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz tryb,zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Konsultacje mają trwać w terminie 3 - 9 grudnia 2014 r

- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji
- Uchwała poddawana konsultacjom
- Protokół

Konsultacje Społeczne dot. Programu współpracy 29.9-10.10.br.

- "Ankieta zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok
- Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 275/2014 z dnia 26 września 2014r. w sprawie konsultacji przedmiotowego Programu.
- Projektu "Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
- Protokół


Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

- Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji społecznych.
- Projekt Uchwały w spr. zmiany Statutu BPR.
- Ankieta
- Protokół


Konsultacje społeczne w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji  społecznych w sprawie projektu Statutu Powiatu Bielskiego

- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt uchwały
- Protokół

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu    Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt uchwały
- Protokół

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarząd. oraz z podmiotami określonymi w art.3 ust.3

- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt programu
- Protokół

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

-Ankieta
-Uchwała Zarządu Powiatu w spr. przeprowadzenia konsultacji
-Projekt Uchwały Rady Powiatu w spr. zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Konsultacje społeczne w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz   trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

-Ankieta.doc
-Załączniki.doc
-Projekt Uchwały - szkoły.doc
-Uchwała Konsultacje.doc
-Protokół.doc

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

-Ankieta.doc
-Projekt schematu.doc
-Projekt Uchwały Rady Powiatu.doc
-Uchwała Zarządu.doc
-Protokół.doc


Konsultacje społeczne w sprawie Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

-Ankieta.doc
-Projekt Statutu.doc
-Uchwała.doc
-Projekt Schematu.xls
-Protokół z Konsultacji Szp Ped.doc

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013


-Ankieta.doc
-Projekt Programu.doc
-Uchwała.doc
-Protokół.doc