Wyniki egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych oraz sprawdzianów w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 2014

Do pobrania:
-prezentacja-

Wyniki egzaminów maturalnych, egzaminów zawodowych oraz sprawdzianów w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 2013

Do pobrania:
-prezentacja-