• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
AWARIA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OBSŁUGA SPRAW W REJESTRACJI POJAZDÓW I CZĘŚCIOWO W PRAWACH JAZDY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH JEST NIEMOŻLIWA DO ODWOŁANIA
Za utrudnienia przepraszamy.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

05 Lip 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej  

Starosta Bielski

 podaje do publicznej wiadomości informację o części nieruchomości   stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej: działka 136/2, obręb: 0011,Międzyrzecze Górne, jednostka ewidencyjna: 240205_2, Jasienica, powiat: bielski, województwo: śląskie; księga wieczysta: BB1B/00019567/5  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,3800ha.

3. Opis nieruchomości: działka gruntowa

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: część nieruchomości tj. dz. 136/2, obręb Międzyrzecze Górne przeznaczona jest do oddania w dzierżawę, w celu prowadzenia działalności rolniczej.

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz roczny 200,00zł .

6. Termin wnoszenia opłat: z góry do 30 września każdego roku.

7. Zasady aktualizacji: waloryzacja o dodatni wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez GUS.

8. Część nieruchomości oznaczona jako dz. 136/2, obręb Międzyrzecze Górne przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.