• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Kultura kluczem do naszej wyobraźniPowiat Bielski Więcej
 • W Wilamowicach inaugurowano kolejny sportowy rok szkolnyPowiat Bielski Więcej
 • Pieszo przez szlaki powiatu bielskiegoPowiat Bielski Więcej
 • XVIII Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych "SAGA" Powiat Bielski Więcej
 • Smacznie, tanecznie i śpiewająco czyli Święto Powiatu BielskiegoPowiat Bielski Więcej
 • Antoni Mleczko z Wilamowic laureatem tegoroczej Nagrody im.ks.LondzinaPowiat Bielski Więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
UWAGA !
INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 13.11.2017 r.
MINISTERSTWO CYFRYZACJI WPROWADZIŁO NOWY
SYSTEM REJESTRACJI I OBSŁUGI POJAZDÓW: „CEPIK 2.0”.
W ZWIAZKU Z TYM, WYSTĘPUJĄ
UTRUDNIENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW.

Nowa jednostka - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

04 Sty 2018

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

W skład Wód Polskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 2. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 3. Zarządy zlewni
 4. Nadzory zlewni

Informujemy, że wszelkie formalności, zgodne z kompetencjami ustawowymi PGW WP mogą być zgłaszane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wód Polskich, bez względu na granice administracyjne obszaru ich działania (adresy placówek przedstawia załącznik nr 1 i załącznik nr 2) .

Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące np.:

- pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzeń wodnych i szczególnego korzystania z wód można uzyskać w RZGW lub w zarządzie zlewni,

 - zgłoszenia wodnoprawnego można uzyskać w nadzorze wodnym,

- decyzji wymaganych dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych i w ich sąsiedztwie można uzyskać w RZGW,

- decyzji dotyczących urządzeń melioracji można uzyskać w RZGW.

Zobacz Dokument

prawo wodne - adresy placówek nadzory zlewnie