• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
UWAGA !
INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 13.11.2017 r.
MINISTERSTWO CYFRYZACJI WPROWADZIŁO NOWY
SYSTEM REJESTRACJI I OBSŁUGI POJAZDÓW: „CEPIK 2.0”.
W ZWIAZKU Z TYM, WYSTĘPUJĄ
UTRUDNIENIA W OBSŁUDZE KLIENTÓW.

Pacjent ma prawo…

10 Lis 2017

W związku z postępem medycyny a także zwiększoną zachorowalnością rośnie wciąż ilość pacjentów różnego rodzaju placówek medycznych. Podnosi się także świadomość chorych co do praw, które przysługują im w czasie procesu leczenia. Dlatego tak ważne było dokładne omówienie tej tematyki przez specjalistów z zakresu praw pacjenta, jak również wymiana poglądów i spostrzeżeń między osobami zajmującymi się kontaktami z pacjentem na co dzień.

Widząc potrzebę stworzenia „przestrzeni dla wymiany spostrzeżeń i dyskusji merytorycznej” pojawił się projekt cyklu konferencji na temat dobrych praktyk w realizacji praw pacjenta współorganizowany przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Związek Powiatów Polskich. Jednym z partnerów samorządowych, doceniając złożoność tematu i wagę problemu odpowiedniego podejścia do pacjenta, został powiat bielski.

Gospodyniami spotkania, które odbyło się dziś w budynku Starostwa, były Panie Katarzyna Adamiec -Członek Zarządu Powiatu oraz Lucyna Majewska, Naczelnik Wydziału Zdrowia. Całość szkolenia i moderowanie dyskusji należało do Pani Olgi Kozieł, ekspert zatrudnionej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, za sprawy organizacyjne odpowiadała Pani Agata Jakubowicz oraz pracownice bielskiego Starostwa Wiesława Góralska i Jadwiga Mrowiec.

Na wspólną dyskusję zaproszono Dyrektorów Szpitali oraz Pełnomocników ds. Praw Pacjenta z różnych placówek medycznych woj. Śląskiego. W czasie blisko czterogodzinnego spotkania omówione zostały ogólne założenia praw pacjenta jako elementu systemu prawnego RP, kwestie realizacji świadczeń w stosunku do osób prawnie uprzywilejowanych, technicznych elementów realizacji praw pacjentów do dostępu do dokumentacji czy innych praktycznych aspektów pracy zarówno Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta jak i Pełnomocników d.s. Praw Pacjentów w Szpitalach.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem wielu podmiotów opieki medycznej w województwie Śląskim. Obecni byli także dyrektorzy powiatowych placówek opieki medycznej.

Z dyskusji i opinii wyrażanych przez uczestników zarówno w czasie jak i po spotkaniu można wyciągnąć optymistyczne wnioski, iż dzięki tego typu okazjom do wymiany spostrzeżeń i uwag, możliwe będzie podniesienie jakości obsługi pacjenta i realizacji jego praw w czasie procesu leczenia.

                                                                            /D.C./