• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Z wizytą w partnerskim powiecie Kicmań

03 Lis 2017

Przedstawiciele powiatu bielskiego na czele ze starostą Andrzejem Płonką w drugiej połowie października złożyli wizytę w partnerskim powiecie Kicmań na Ukrainie.

Wizyta dotyczyła wymiany doświadczeń pomiędzy naszymi powiatami, ustalenia dalszych kierunków i dziedzin współpracy. Delegacja powiatu bielskiego spotkała się także z gubernatorem obwodu czerniowieckiego O. Fyszczukiem. Rozmawiano na temat funkcjonowania w Polsce i na Ukrainie struktur samorządów lokalnych- wiejskich i soleckich, pracy Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych i edukacyjnych.

Ustalono plan i harmonogram realizacji dalszych wspólnych projektów, a także akcentowano znaczenie i rangę dla dobrosąsiedzkich stosunków wymiany młodzieży i współpracy szkół partnerskich powiatów.

Podczas pobytu na Ukrainie przekazano również podarunki dla rejonowej kicmańskiej jednostki opiekuńczej zajmującej się dziećmi specjalnej troski.

/A. Macher/