• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

O działalności Beskidzkiego WOPR-u

31 Sie 2017

W siedzibie Bazy Ratownictwa Wodnego Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żywcu – Moszczanicy odbyło się 28 sierpnia wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Obrady prowadził wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński. Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia działalności Beskidzkiego WOPR-u. Prezes Eryk Gazda zapoznał uczestników spotkania z obszarem działalności WOPR-u (miasto Bielsko – Biała i powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki) oraz bazą ratownictwa – sprzętem pływającym i pomocniczym. Na obszarze kontrolowanym przez Beskidzki WOPR obowiązuje numer ratunkowy na wodą: 604 900 300.

Beskidzki WOPR liczy 773 członków zwyczajnych, z tego 194 to ratownicy wodni o pełnych kwalifikacjach. Beskidzki WOPR posiada 4 jednostki terenowe: rejonowy oddział w Bielsku – Białej oraz w Żywcu, oddział powiatowy w Cieszynie , drużynę w Czechowicach – Dziedzicach, a także 3 jedenastoosobowe grupy interwencyjne.

Ratownicy Beskidzkiego WOPR corocznie pełnią dyżury na dwóch dużych akwenach: Jeziorze Międzybrodzkim i Jeziorze Żywieckim. Na podstawie zawartych umów prowadzą również obsługę ratowniczą pływalni odkrytych, kąpielisk i pływalni krytych, a także zajmują się działalnością szkoleniową oraz profilaktyczno- edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych. Ratownicy zgłosili także gotowość do uczestniczenia w akcjach ratunkowych w przypadku klęsk żywiołowych

Dodatkowymi punktami obrad Powiatowego Zespołu było wystąpienie dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Małgorzaty Malinowskiej o pracy tej placówki, która swoją działalnością obejmuje obszar miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Ośrodek zapewnia specjalistyczne usługi psychologiczne i hostelowe. Celem pomocy świadczonej przez Ośrodek jest zapobieganie powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów. Rocznie udziela ponad 8 tysięcy interwencji dotyczących 30 kategorii problemów. W tym roku interweniowano już ponad 4000 razy, placówka działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, prowadzi hostel i telefon zaufania.  

Obrady zakończono tematem aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, o której uczestników poinformował Aleksander Radkowski naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

/Tekst i foto: A. Macher/