• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Konwent Powiatów o drogach

24 Sie 2017

23 sierpnia w Bielsku - Białej obradował Konwent Powiatów Województwa śląskiego. Obradom przewodniczył Andrzej Płonka starosta bielski, przewodniczący Konwentu.

 W spotkaniu uczestniczyli Jan Chrząszcz wicewojewoda śląski i Dorota Wójtowicz dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

Posiedzenie Konwentu poświęcone było programowi rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w województwie śląskim na lata 2016 – 2019.

Tematykę tę rozpoczął wicewojewoda śląski J. Chrząszcz podkreślając, że infrastruktura drogowa to jeden z ważniejszych elementów, decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki i wpływającym w znaczny sposób na poprawę dostępności komunikacyjnej całego kraju, w tym obszarów turystycznych i terenów wiejskich.

Nowy program ma za zadanie dynamizowanie rozwoju gospodarczego, wzrost ekonomiczny regionu oraz podniesienie jego bezpieczeństwa i konkurencyjności.

Dyrektor Dorota Wójtowicz omówiła szczegółowo harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu naboru projektów na rok 2018, procedurę naboru wniosków, kwestie różnic pomiędzy poszczególnymi zadaniami drogowymi, wkładu własnego wnioskodawcy, analizę załączników i nowe kryteria oceny wniosków.

Objęte Programem zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i powiatowych to ważne i kluczowe inwestycje dla każdej społeczności lokalnej.

 /Tekst i foto: A. Macher/