• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Dla bibliotek i bibliotekarzy

18 Maj 2017
W nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczyrku uroczyście podsumowano XVII edycję konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim.

Konkurs organizuje corocznie Starosta Bielski przy współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej.
 
W tegorocznej XVII edycji pt. hasłem „Biblioteka oczywiście” będącym swoistym rankingiem bibliotecznym został poddany ocenie całokształt działań bibliotek w gminach powiatu bielskiego.Komisja powołana przez przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej w składzie: przewodniczący komisji: Łucja Ruchała – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Przewodnicząca Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej, członkowie: Alina Macher – przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Mariola Fender i Ewa Troneczek – reprezentantki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej dokonała wizytacji i oceny działalności bibliotek zgłoszonych do konkursu. Oceniane były przede wszystkim zadania związane z udostępnianiem zbiorów, dostosowanie ich do potrzeb różnych grup odbiorców, działalność o charakterze promocyjnym, e-usługi, przyjazność biblioteki jako przestrzeni dla czytelników, miejsca inspiracji   i realizacji wielu pomysłów na promowanie literatury i pogłębiania kompetencji informacyjnych czytelników. Podstawą oceny były jakość i różnorodność oferty oraz przedstawiona w tym zakresie dokumentacja, dynamika rozwoju działalności bibliotek w jej różnych aspektach. Szczegółowej kryteria oceny to: stan czytelnictwa, działalność mająca na celu promocję biblioteki i zawód bibliotekarza, współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, modernizacja lokali bibliotecznych i obecność w social mediach budujących strategię marketingową.
 
W tym roku I miejsce ex aequo przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach za wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem – tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców gminy, za wielokierunkową działalność placówki, za szczególne uwzględnianie w działalności cyklicznych form promujących literaturę i czytelnictwo.

III miejsce
uzyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach za działalność edukacyjno-kulturalną skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych oraz propagowanie działań artystycznych lokalnych twórców w prowadzonych działaniach (wystawy).

Wyróżnienia przyznano dla: Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczyrku
za modernizację biblioteki, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach za szeroką działalność kulturalno-edukacyjną kierowaną do szerokiego kręgu odbiorców, Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie za wysokie wskaźniki czytelnicze, regionalizm oraz działalność wydawniczą.

Komisja postanowiła także przyznać dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich pozostałych bibliotek biorących udział w konkursie: Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach.

Wszystkie zgłoszone do konkursu biblioteki posiadają swój specyficzny, regionalny charakter, odpowiadają zapotrzebowaniom lokalnych środowisk.

Uroczystość prowadzili i gości przywitali Bogdan Kocurek dyrektor Książnicy Beskidzkiej oraz Sabina Bugaj dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku. Uczestnikom spotkania umilał czas występ kapeli góralskiej  „Młode Ondraszki” pod dyrekcją Doroty Laszczak.

Bibliotekarzom oraz wyróżnionym i nagrodzonym bibliotekom gratulowali: starosta bielski Andrzej Płonka, dyrektor Magdalena Madejska, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu Powiatu Katarzyna Adamiec, radni Rady Powiatu Bielskiego Adam Handzlik i Helena Byrdy – Przybyła oraz przedstawiciele samorządów gminnych – wójtowie, przewodniczący rad i radni.

Wszyscy życzyli naszym bibliotekom dalszego rozwoju, a bibliotekarzom kreatywności, samorealizacji i zadowolenia z codziennej pracy z czytelnikami

Niezwykle wzruszającym momentem było serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, kreatywność i rzetelną pracę dla odchodzącej na emeryturę Danuty Kubicy długoletniej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.
 
/Tekst: A. Macher, foto: N. Siatkowska – Stusek/