• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
AWARIA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA
Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD STAROSTWA POWIATOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OBSŁUGA SPRAW W REJESTRACJI POJAZDÓW I CZĘŚCIOWO W PRAWACH JAZDY W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH JEST NIEMOŻLIWA DO ODWOŁANIA
Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Laureat XVIII edycji Nagrody im.ks. Londzina

04 Lis 2016

Laureatem XVIII edycję Nagrody Starosty Bielskiego im księdza Józefa Londzina został Wojciech Waligóra nominowany przez samorząd gminy Porąbka.

3 listopada w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza prałata Józefa Londzina. Jak co roku uroczystość zgromadziła szacownych i znamienitych gości, wśród których nie zabrakło biskupa ordynariusza księdza Romana Pindla, wicewojewodę śląskiego Jana Chrząszcza, radnych Rady Powiatu Bielskiego, wójtów i burmistrzów gmin naszego powiatu, dyrektorów instytucji kultury i jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Otwierając XVIII edycję Nagrody Starosta Bielski Andrzej Płonka powiedział: Święty Jan Paweł II mawiał: „Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi”. Doskonale to „bogactwo ludzi widać nie tylko wśród wielkich historycznych postaci, ale również wśród nam współczesnych – mówiąc wprost – wśród mieszkańców powiatu bielskiego. To z myślą o takich ludziach - i dla takich ludzi - zrodził się przed osiemnastu laty pomysł, aby ich docenić i wyróżnić.   Patronem takiej nagrody mógł być tylko ktoś o równie wielkich zasługach dla LUDZI, BOGA I OJCZYZNY czyli ksiądz prałat Józef Londzin z Zabrzega. Rok 2016 jest rokiem szczególnym – przypomnę to w tym roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski. Chrzest przyjęty przez Mieszka I zapoczątkował chrystianizację tworzącego się państwa polskiego. Państwa, którego – jak mawiał ksiądz Prymas Wyszyński: „bogate i trudne dzieje swój początek miały we chrzcie”. Bez wątpienia wydarzenie sprzed ponad dziesięciu wieków wywarło wielki, pozytywny wpływ na historię Polski.

Starosta Bielski nawiązując do 1050-tej rocznicy chrztu Polski, zapowiedział spektakl słowno – muzyczny pt. „ W drodze do domu” w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Czechowicach – Dziedzicach pod opieką Renaty Kotzian i Joanny Czyż –Cieciak. Było to wzruszające, na wysokim poziomie artystycznym widowisko, które bardzo podobało się zgromadzonej publiczności.

Alina Świeży – Sobel przewodnicząca Kapituły Nagrody przedstawiła tegoroczny werdykt, akcentując, że obrady były długie, a decyzja ciężka do podjęcia.
Samorząd gminy Bestwina do nagrody nominował Władysława Kozieła, gmina Buczkowice Katarzynę Bystrą, gmina Czechowice – Dziedzice Elżbietę Zarębską, gmina Jasienica Michała Bożka, gmina Jaworze Danutę Mynarską, gmina Kozy księdza Walentego Brynczkę, gmina Porąbka Wojciecha Waligórę, gmina Szczyrk Marię Bugaj, gmina Wilamowice Władysława Micora, a gmina Wilkowice Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice, który reprezentował prezes Ryszard Rączka.

Sylwetki nominowanych prezentowaliśmy kolejno na stronie internetowej www.powiat.bielsko.pl.

Laureatem XVIII edycji Nagrody Starosty Bielskiego im księdza Józefa Londzina został Wojciech Waligóra nominowany przez samorząd gminy Porąbka.

Jestem wzruszony, mogę powiedzieć jedno, wszystko, co robię, robię z myślą o drugiej osobie, moja praca to praca z ludźmi i dla ludzi. Tego nauczyłem się od rodziców i od przewodnika moich młodzieńczych lat księdza Józefa Sanaka
– powiedział laureat.

Wojciech Waligóra jest mieszkańcem Czańca. Od najmłodszych lat aktywnie zaangażowany w pracę społeczną, związany z ruchem młodzieżowym przy parafii Opatrzności Bożej w Bielsku – Białej. W okresie PRL-u za współpracę z księdzem proboszczem Jozefem Sanakiem zastraszany przez Służbę Bezpieczeństwa i milicję. W 1987 roku planował studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ale otrzymał wilczy bilet z adnotacją „wrogi dla ustroju PRL”. W latach 1988 – 2002 pełnił funkcję Maltańskiej Służby Medycznej w Bielsku – Białej. Dzięki jego zaangażowaniu zostały rozbudowane młodzieżowe szeregi Maltańskiej Służby Medycznej. Największą akcją jaką zorganizował to pomoc dla 1000 dzieci poszkodowanych podczas powodzi w 1997 roku, dzięki czemu udało się sprowadzić 27 tirów z żywnością i darami z Niemiec, które docelowo skierowane zostały na tereny powodziowe, szczególnie na Opolszczyznę. Był również jednym z organizatorów wizyty Jana Pawła II w Bielsku – Białej, dzięki jego osobistym staraniom Niemiecka Służba Maltańska pomogła zabezpieczyć medycznie pielgrzymkę i przejazd z Bielska – Białej do Żywca Ojca Świętego Jana Pawła II. Od 2005 roku pełni społecznie funkcję dyrektora Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym oraz organizuje akcję edukacyjną w ramach projektu „Dzieci uczą dzieci”, gdzie przeszkolono kilka tysięcy kursantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W latach 1991 – 2015 pełnił funkcję prezesa Ludowego Klubu Sportowego w Czańcu. Przyczynił się w znacznej mierze do rozbudowy klubu i zmodernizowania obiektów stadionowych. W strukturach Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej był społecznym wiceprezesem ds. organizacyjnych oraz członkiem komisji rewizyjnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, dla których od lat organizuje wyjazdy na turnieje piłkarskie m.in. do Niemiec i Danii oraz krajowe obozy szkoleniowe. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w 2008 roku na terenie LKS-u Czaniec został przeprowadzony wojewódzki finał turnieju dla dzieci o Puchar Tymbarku. „Z podwórka na stadion”. W latach 2008 – 2016 był członkiem Rady Parafialnej w parafii Czaniec, a w latach 2010 – 2015 pełnił funkcję prezesa OSP w Czańcu. W kadencji 1992 – 1996 radny Gminy Porąbka, a następnie zastępca wójta W kadencji 2006 – 2010 radny Rady Powiatu Bielskiego. Członek Rady Sołeckiej sołectwa Czaniec. Z pasją pracuje na rzecz mieszkańców swojej wsi. Jest dyrektorem Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Pracę traktuje jako swoje życiowe powołanie. Kierując się dobrem drugiego człowieka pracuje na rzecz zwiększenia dostępności lekarza w powiecie bielskim. Dzięki jego staraniom powstają nowe poradnie świadczące nocną i świąteczną opiekę medyczną oraz nowe poradnie dla osób niepełnosprawnych.

Zwracając się do nominowanych i laureata Nagrody Starosty im. księdza Londzina ksiądz biskup ordynariusz Roman Pindel zaakcentował, że patron Nagrody był wybitną postacią – kapłanem, politykiem, wypróbowanym patriotą, działał dla Małej Ojczyzny i dla naszego kraju, którego długo nie można było nazwać niepodległą Polską. Patriotyzm przybiera różne postaci, teologia zalicza go do cnót, jest czcią dla ojczyzny, szacunkiem dla tradycji i kultury, poszanowaniem dla drugiego człowieka. – mówił biskup ordynariusz.

Uroczystość uświetnił również chór „Hejnał” z Mazańcowic pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka.

Atrakcją wieczoru była Grażyna Brodzińska - gwiazda polskiej sceny operetkowej, która wykonała utwory z repertuaru klasycznego oraz znane i lubiane przeboje ze świata filmu i musicalu. Towarzyszyła jej Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Tomasza Chmiela.
 
/Tekst: Alina Macher, foto: Jarosław Jesionka/