• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • Dożynki
 • 1
 • 2
 • 3
UWAGA!!!
W związku z planowaną przerwą techniczną w działaniu systemu teleinformatycznego
w dniach 20 i 21 września 2018 (czwartek , piątek) nie będzie prowadzona obsługa klientów w Wydziale Geodezyjno-Kartograficznym.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wrzesień pod hasłem LANDSLIDE

29 Wrz 2016

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, zorganizowało we wrześniu szereg spotkań z zainteresowanymi stronami w ramach projektu KE. pt.: „Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami - LANDSLIDE”.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej jako partner projektu KE. pt.: „Model oceny ryzyka zagrożenia osuwiskami - LANDSLIDE” zorganizowało we wrześniu spotkania z zainteresowanymi stronami, dotyczące wykorzystania wypracowanego oprogramowania prognozującego osuniecie się ziemi na obszarze badawczym w Kozach.

Pierwsze spotkanie odbyło się 9 września br. w ramach posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, w którego skład wchodzą kierownicy zespolonych służb (tj. Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych (tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), kierownicy jednostek współdziałających (tj. Wojskowa Komenda Uzupełnień, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Nadleśnictwo, Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej), kierownictwo oraz wybrani naczelnicy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (tj. wydziały: Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Budownictwa, Zdrowia, Komunikacji i Transportu, Gospodarki Mieniem, Organizacji i Nadzoru) oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Kolejna okazja do zaprezentowania projektu została połączona z naradą leśniczych w dniu 12 września br. w siedzibie Nadleśnictwa Bielsko w Bielsku-Białej. Nadleśnictwo Bielsko jest właścicielem stacji meteorologicznej znajdującej się 14 km od osuwiska w Kozach, która została podłączona do międzynarodowej strony OpenWeatherMap i jest wykorzystywana do bieżącego pobierania oraz przesyłania danych do modelu na potrzeby projektu.

Następne spotkanie zostało zorganizowane 19 września br. wraz z pracownikami Urzędów Gmin i Miast z terenu powiatu bielskiego, którzy realizują zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz monitorowania osuwisk.

Ostatnia możliwość do zaprezentowania efektów projektu oraz zachęcenia do korzystania z wypracowanego oprogramowania pojawiła się podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów powiatu bielskiego, który odbył się 27 września br. w Porąbce.

Podczas każdego ze spotkań przedstawiono podstawowe informacje, czas trwania, założenia, cele oraz stopień wykonanych prac projektu. Uczestnicy mieli okazję poznać każdy etap, od wybrania obszaru badawczego po stan obecny - organizację dni prewencyjnych i spotkań z zainteresowanymi stronami. Każda osoba miała możliwość zaznajomienia się z utworzonym modelem, platformą szkoleniową oraz wypracowanym oprogramowaniem prognozującym wystąpienie ruchów ziemi.

M.G.